ОТКАЗ, ЗАМЯНА И РЕКЛАМАЦИЯ

Отказ за получаване на поръчана и доставена стока

Потребителят има право, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от получената стока в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка. В този случай Beepdiecast ЕТ””ЕМ-ДИ-Мариела Атанасова” ще възстанови на потребителя заплатените от него суми не по-късно от 20 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.

  • Потребителят е длъжен да съхранява получените  стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите.
  • За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя.
  • На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия.
  • При връщане на закупена стока по желание на клиента, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.

Рекламация

  • В случай на фабричен дефект /повреда на продукта, която не е била видима в момента на закупуване и която възпрепятства използването на продукта по предназначение/, който е установен след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на Beepdiecast и му се изпраща същия, а при липса на такъв – равностоен на закупения продукт. При невъзможност за замяна  на клиента се възстановява заплатената сума не по-късно от 20 дни, считано от датата на рекламацията. 
  • За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя.
  • Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени.
  • Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й.
  • В случай че приемете пратката на своя отговорност, не се възползвате от предоставената Ви опция преглед и не  предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

Наименование: Комисия за защита на потребителите

 гр. София, ПК 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5 

тел.: 02/9330565 

факс: 02/9884218 info@kzp.bg